Moan, Øystein

Annonse


Visma selger Prosalg

Moan, ØysteinProsalg er et produkt fra micro80, som er under fusjon med Visma. Visma og Software Innovation inngår også en strategisk allianse om markedsføring av hverandres produkter.

Sammenslåing
Salgsstøttesystemet Prosalg blir slått sammen med det tilsvarende produktet Vega fra Software Innovation. De mellom 4.000 og 5.000 Prosalg kundene vil kunne oppgraderes til Vega.

Vega vil på sin side foreta nødvendige tilpasninger og knyttes til økonomisystemene «Super» og «Origo» fra Visma. Alle forpliktelser når det gjelder support og videreutvikling vil bli overtatt av Software Innovation.

Restrukturerer
– Avtalen med Software Innovation innebærer at Prosalg-kundene får en raskere teknologisk utvikling med en leverandør som er dedikert til dette markedet. Samtidig kan Visma gjøre en bedre jobb innen sine spesialområder, sier adm. direktør Øystein Moan i Visma.

Salget av Prosalg er et ledd i arbeidet med å restrukturere Visma, og følger selskapets strategi om å konsentrere seg om kjerneområdene, generelle økonomisystemer i Skandinavia og vedlikeholdssystem for det globale marinemarkedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse