Heidrun

Annonse


Vil fiberlegge Nordsjøen

HeidrunOljeselskaper, teleoperatører og kabelleverandører sloss med nye markedsaktører om å posisjonere seg foran en ny storutbygging i Nordsjøen.

Fiberoptiske kabelløsninger tvinger seg fram til erstatning for dagens satellittbaserte samband som følge av eksplosjonen i datatrafikken til og fra installasjonene på norsk sokkel.

Ikke lenger lønnsomt
Ved leie av dagens faste satellittsamband betaler oljeselskapene en avgift som avspeiler trafikkmengden. Nå begynner trafikken å få et slikt omfang at satellitt ikke lenger vil være det mest lønnsomme alternativet.

Det er til de mest fjerntliggende installasjonene at behovet for nytenkning og rimeligere løsninger er størst. På avstander inntil 50 – 60 kilometer vil radiosamband fortsatt være oljeseskapenes førstevalg.

Annonse


Stort markedspotensiale
Fiberleggingsoppdragene på norsk sokkel kan bli mange, særlig dersom flere aktører klarer å bli enig om å dele på utgiftene.

Statoil og Philips Petroleum e etter det Dagens Telecom erfarer blant de oljeselskapene som først vil gjøre alvor av planene om fiberkommunikasjon til sine mest fjerntliggende installasjoner. De planlegger å legge sine egne kabler.

Mange aktører
Også Telenor, Telia, Alcatel STK og ukjente Innovation/NorthSea Net er etter det Dagens Telecom forstår blant de aktørene som svært gjerne vil delta i en slik lukrativ utbygging.

At utbyggingen vil gi gode inntekter til de heldige, er det ingen tvil om. På land koster det anslagsvis 200 kroner per meter å legge fiberkabel. Merarbeidet med nedgraving av kabler på store havdyp vil i alle fall ikke føre til at det økonomiske omfanget av slike utbyggingsprosjekter på sokkelen blir noe lavere.

50 millioner kroner
Kostnadene ved å legge en 250 kilometer lang kabel til Heidrun-plattformen på Haltenbanken alene kan dermed komme opp i 50 millioner kroner. En 360 kilometer lang kabel til Ekofisk kan komme til å koste Philips vel 70 millioner.

Statoil er på hugget
Statoil har nå ute tilbudsforespørsel på levering av den 250 kilometer lange fibekabelen fra Tjeldbergodden til Heidrun-plattformen på Haltenbanken. Kommunikasjonløsningen skal etter planene være ferdig til bruk neste høst. En fiberløsning til Heidrun vil kunne kombineres med en forgreining til Åsgard.

En fiberkabel til Sleipner kan bli aktuelt året etter. Noen år over sekelskiftet kan det også bli lønnsomt med en slik løsning til Gullfaks/Statoil-området.