Annonse


EU mot nettporno

Hvordan dette skal gjennomføres vil i høy grad bli opp til den enkelte nettleverandør. Frivillig merking vil være en nøkkel i arbeidet.

Tiltak på gang
Men det vil også bli satt i gang tiltak som gjør det lettere å identifisere alderen på brukeren og det vil også bli obligatorisk med sider som advarer mot at materialet kan være skadelig for mindreårige.

Samtidig understrekes det at fundamentale demokratiske retter til å ytre seg må respekteres.

Blokkere uønsket innhold
Muligens vil forslaget føre til gode tider for programvarehus som lager «filtre» for Internett. Meningen er at foreldre og lærere skal ha mulighet for å blokkere uønsket innhold slik at barn kan bruke nettverk selvstendig.

Annonse
Reglene vil også bli gjort gjeldende for fjernsynet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse