Annonse


Sex-siden vil bli etterforsket

Etter hva Dagens Telecom erfarer vil Statsministerens kontor om kort tid anmelde sex-tjenesten kjell-magne til Økokrims spesielle datakrim-team.

– Vi tar opplysningen om denne hjemmeside på Internett til etterretning og vil få en statsadvokat til å vurdere om vi skal se nærmere på denne saken, sier spesialetterforsker Torstein Scherven i Økokrim til Dagens Telecom.

Drives av nordmenn
Når Økokrim vil vurdere forholdet så vil de undersøke om tjenesten fysisk sett er lokalisert i Norge, eller om den blir drevet av norske statsborgere.

Dersom tjenesten ledes av nordmenn så vil dette være et viktig moment i etterforskningen. Det vil også bli undersøkt hvor serveren ligger.

Annonse


Uklart
Det vil være de samme regler som gjelder for fjernsynssendinger til Norge som vil bli forsøkt gjort gjeldende. Norsk lov gjelder også for nordmenn i utlandet.

Men Internett er bygget opp slik at det ikke alltid er like lett å se hvilken nasjonalstats lovgivning som vil være gjeldende.