Annonse


AT&T forhandler med Telefonica

Telefonicas styreformann Juan Villalonga møter AT&Ts styreformann Michael Armstrong i New York 3 desember for å diskutere muligheter for samarbeide, melder den spanske avisen El Pais.

Skiftende allianser
Telefonica hadde tidligere et samarbeid med teleselskapet MCI. Men WorldComs oppkjøp av dette selskapet har gjort det nødvendig å forandre planer.

Telefonica inngikk i april et samarbeide med British Telecommunications (BT) og MCI. Selskapet vurderer nå mulige allianser. Foruten å satse på et samarbeide med AT&T kan selskapet forsøke å reforhandle sine avtaler med oppkjøperen WorldCom, eller fortsette samarbeidet med BT og fellesprosjektet Concert.

Tilbake til Unisource
Telefonica er Spanias ledende teleleverandør, og er sett på som spesielt viktig på grunn av sin sterke stilling i Latinamerika.

Annonse
Selskapet antas å være på vei tilbake til Unisource. Telefonica forlot denne da de startet samarbeidet med BT/MCI.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse