Annonse


Borettslag avventer hussentraler

Norske Boligbyggelags Landsforbund undertegnet i fjor en intensjonsavtale med Telenor. Hensikten var ganske enkelt å få markedets beste tilbud. Det siste året har Telenor hatt tre prøveprosjekt i Oslo og Trondheim for å prøve ut forskjellige teknologier for hussentraler i borettslag.

Kan bli dyrere
Prosjektene er ikke fullført, og erfaringene er ennå ikke summert opp. Men både fra Telenor og Nettex, konsulentselskapet som halvveis er eid av OBOS, sies det til Dagens Telecom at den beste løsningen for et borettslag nødvendigvis ikke er å sette opp en egen hussentral.

Årsakene er flere. Brukerne må i en del tilfelle endre egne telefonnummer. Driften av anlegget gir ansvar og utgifter, og hvordan en skal fordele kostnadene for driften kan skape uenighet.

Fordel av konkurranse
– Da vi startet å tenke billigere telefon, så vi at det ville være en masse å hente på å redusere antallet linjer inn til borettslaget. Så lenge Telenor hadde monopol og kunne diktere priser, var dette en naturlig tankegang. Men om kort tid vil vi befinne oss i en ny situasjon med sterk konkurranse om abonnentene, sier Gunnar Andersen som leder IT-arbeidet i NBBL til medlemsbladet BO.

Annonse
Regelverk på gang
Andersen anbefaler derfor borettslagene å vente med å inngå kontrakter. Mye er ennå uklart. Post- og Teletilsynet arbeider med å sette opp et eget regelverk på området. Telenor er i ferd med å skreddersy tilbud til borettslag.

Boligsamvirkene i Norge står for omlag 15 prosent av de private telefonkundene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse