Annonse


ATM på sykehus

Svenskene har satt i gang et prosjekt for å se hvordan ATM-nett kan brukes for å bedre kvaliteten på bildene som sendes elektronisk fra det ene sykehuset til det andre.

God kvalitet
Telia, Ericsson, selskapet Bildanalyssystem, Uppsala Akademiske sykehus og sykehuset på Huddinge samarbeider om prosjektet.

I følge den svenske nettavisen Torget, er bildene som overføres av like høy kvalitet som når man undersøker prøver i gode mikroskop. Teknologien kan om den tas i bruk være til stor hjelp, spesielt for mindre sykehus, der en savner spesialister på flere områder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse