Annonse


ISOC.no er på plass

Professor Rolf Nordhagen fra UIO skal lede Den norske avdelingen av ISOC (Internet Society International). Nordhagen har mer enn 30 års erfaring fra det som i dag kalles Internett og nyter stor internasjonal anseelse på dette området.

Råd
ISOC.no blir et organ hvor man kan henvende seg med spørsmål som har med Internett som medium og kommunikasjonskanal å gjøre. ISOC.no vil skissere en modell for et ‘råd’ som kan håndtere spørsmål av viktig prinsipiell og nett-etisk natur.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse