Trond Heggelund

Annonse


Hermansen fester grepet

Trond Heggelund– Vi har i fire – fem år forberedt oss på D-dagen som er 1. janauar 1998. Vi har arbeidet hardt med å skape oss et bilde av hvordan fremtidens telemarked kommer til å se ut. Likevel kan jeg ikke røpe hvordan teleprisene kommer til å bli fra nyttår. Årsaken er rett og slett at vi ikke vet hvordan prisene kommer til å se ut, sier Tormod Hermansen under et presseseminar i Tønsberg onsdag.

Inn i «mørketid»
– Jeg er derfor stygt redd for at Telenor nå kommer til å gå inn i mørket i en tid med mye turbulens både når det gjelder priser og hard konkurranse. Jeg frykter ikke konkurransen ettersom vi allerede er i fremste rekke av teleselskaper i Europa. Det er ikke nok for oss for oss å vinne over et annet «monopolselskap» i et annet land. Vi vil være best på hjemmemarkedet, sier Telenors mektige konsernsjef, som har over 19.000 ansatte på lønningslista.

– Jeg tror vi har gjort hjemmeleksa vår, og har forberedt oss grundig på det markedet som kommer etter nyttår. Det er mange av teleselskapene som kommer til å «gå skoa av seg» i denne kampen, sier Hermansen.

Vil oppleve smell
– Jeg har poengtert ovenfor våre ansatte at selv om vi er store i dag kommer vi garantert til å få en del smell og overraskelser etter nyttår. Det må vi bare regne med. Derfor er Telenor nå ute etter mer kapital, blant annet fra staten, slik at vi kan være bedre rustet til å møte konkurransen. Vi anbefaler derfor at myndighetene skal kjøpe aksjer i Telenor og få høyerere avkastning enn om de skulle plassere pengene i andre telekom-fond eller selskapsgrupperinger, sier Hermansen.

Annonse
Vil ikke kommentere
Telenors konsernsjef var ikke villig til å svare på spørsmål fra Dagens Telecom om hvor mye konsernet nå vil trenge i frisk aksjekapital fra staten.

– Det får vi komme tilbake til, var Hermansens svært så korte og avvisende kommentar.

Fremtiden er på maks tre år
Tormod Hermansen og Telenor-ledelsen mener at «uoverskuelig fremtid» har en tidsramme på kun to – tre år. Derfor er hele markedsstrategien bygd opp for å takle de første årene etter telemonopolets fall.

Hermansen var under presseseminaret enig i at teleprisene vil synke drastisk rett over nyttår. Han tror imidlertid at de etter en stund kan komme til å stige igjen, men kanskje ikke ikke til det prisleiet som de har i dag. Noen tjenester som i dag er billige kan etter nyttår komme til å bli en del dyrere.

Fluepapir
– Våre konkurrenter har vært ute etter en del av våre tjenester som om det skulle ha vært et fluepapir. Dem om det. Jeg tror at det som er lønnsomt for oss i dag, fort kan vise seg for konkurrentene å være svært kostnadskrevende i lengden. Teletjenester som i dag er billige kan dermed meget lett bli en del dyrere for forbrukerne etter at telemonoplet er over, sier Hermansen.

Han konkretiserte ikke hvilke tjenester det kan være snakk om. Konsernsjefen og resten av Telenor-ledelsen holder nemlig kortene svært tett til brystet ettersom de ikke vil komme i fare for å røpe konkurranseutsatt informasjon for pressen.

Taper på grisgrente strøk
– Jeg kan si så mye at dersom Telenor taper for store markedsandeler, vil vi ikke være istand til å opprettholde et forsvarlig, landsdekkende tilbud. For «inntrengerne» i det liberaliserte telemarkedet vil åpenbart ikke ha samme interesse for de grisgrente strøk i Norge, sier Hermansen.

– Ettersom Telenor tidligere har vært politisk styrt, har vi bygd ut et stort, omfattende telenett i Norge. Det kan i fremtiden koste oss dyrt i motsetning til det konkurrentene foretar seg, sier Hermansen, litt oppgitt over markedsforholdene.

Irritert
Telenor-sjefen legger ikke skjul på at han er irritert over konkurrenter som kun kan surfe på de mest lønnsomme delene av telemarkedet, men som ikke trenger å tilby aksesstjenester på plasser som for eksempel i Havøysund i Finnmark.

70 prosent av markedet?
– Konkret innebærer dette at vi med våre vekstmål tar sikte på å beholde 70 prosent markedsandel i Norge innenfor Telenors basisvirksomhet. Men vi tar også sikte på å bli størst i Norden ved sammen med partnere å erobre en markedsandel på rundt 40 prosent. Vi er markedsmessig i rute for å kunne klare dette. Jeg tror derfor at vi og våre konkurrenter har en meget spennende – og ikke minst en svært tøff tid foran oss, sier Hermansen.

Snart fulldigitalisert
Telenors konsernsjef ser frem til at Norge blir fulldigitalisert om noen uker. Norge er et av de eurpeiske landene som har kommet lengst i dette arbeidet. Likevel innrømmer Tormod Hermansen at de ikke har nok moderne aksessnett i tett befolkede strøk som på Frogner i Oslo og en del bydeler i Bergen.

– Jeg håper at vi skal bli ferdig med dette arbeidet innen nyttår, sier Hermansen som faktisk bor i en av de siste bydelene i Oslo som ble fulldigitalisert.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse