Trond/Arne ny

Annonse


Første nettavis i Fagpressen

Trond/Arne ny– Foreningen er i 1998 hele 100 år. Derfor er det historisk viktig og riktig at et digitalt medium som Dagens Telecom nå tas opp som medlem i Fagpressen. Jeg synes dessuten det er historisk morsomt at Dagens Telecom ble medlem nummer 250. Vi må innse at digitale aviser på nett er kommet for å bli, og de vil gjøre seg stadig mer gjeldene i fremtiden, sier direktør Even Trygve Hansen i Den norske Fagpresses Forening.

Redaktørplakaten
I sommer ble Fagpressen, som er forkortelsen på foreningen, enige om å gå inn for at medlemmene skulle arbeide etter den såkalte Redaktørplakaten.

– Dagens Telecom har med sitt medlemskap akseptert dette og vil dermed rette seg etter de redaksjonelle regler og den justis som Redaktørplakaten pålegger oss. Vi legger ikke skjul på at vi er meget stolte over å være det første digitale mediet som er blitt medlem av Fagpressen. Jeg tror at vårt medlemskap vil styrke foreningen, samt at det vil bidra til å gjøre de norske nettavisene mer seriøse, sier ansv. redaktør Arne Joramo i Dagens Telecom.

Pålitelig verktøy
Inntil pålitelige verktøy for kontroll av opplag/spredning av denne type publikasjoner foreligger, bør prinsippet være at gruppen foreløpig fritas for opplagskontroll,heter det i et utkast til opptak i Fagpressen.

Annonse
– En av grunnene til at vi gikk i Fagpressen er at vi vil jobbe aktivt med å få laget en uavhengig hits-statistikk for nettaviser. Slik det er i dag er det opptil den enkelte nettavis å offentliggjøre hele eller deler av sine opplagstall i form av hits på sidene. Enkelte aviser og blader har offentliggjort «statistikken». Tallene er imidlertid ikke innhentet seriøst og er heller ikke uavhengig kontrollert. Nettavisene, leserne og annonsørene vil tjene på dette, sier nyhetssjef Trond Heggelund i Dagens Telecom.

Videreutdanning
Heggelund påpeker at det er en fordel for reklamebyråer og større annonsører at Dagens Telecom nå er medlem i Fagpressen.

– For våre ansatte vil etterutdanning og kursing være aktuelt gjennom Den norske Fagpresses Forening, Institutt for Journalistikk i Fredrikstad og Annonsekonsulentskolen på BI i Oslo. Utviklingen innen digitale media skjer med ekspressfart, derfor er det viktig for oss hele tiden å følge med på utviklingen, sier Heggelund.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse