Annonse


NHO kan effektivisere IT-bruken

– Dette er ikke noe tradisjonelt rasjonaliseringsprosjekt, men et prosjekt der teknologiutvikling står sentralt, sier viseadministrerende Kjell I. Grue i NHO til Næringslivets Ukeavis (NU).

Han er visstnok lite glad for fokusen på potensielle millionbesparelser.

Fellesprosjekt
NHO sentralt, sammen med landsforeningene og fylkesforeningene, bør snarest etablere et felles medlemsregister, starte elektronisk saksbehandling og etablere et ekstranett som kan knytte de ulike foreningene sammen, foreslår konsulentene fra Gemini.

Skal gevinstpotensielet kunne realiseres, må alle deler av NHO-organisasjonen være med. NHO vil nå ta spørsmålet opp med landsforeningene, i følge Grue.

Annonse
Medlemsregister
Etableringen av et felles medlemsregister blir vurdert som det mest lønnsomme prosjektet på kort sikt. Det er også den oppgaven som vil la seg gjennomføre raskest. Både NHO sentralt og de enkelte landsforeningene sitter i dag på egne medlemsregistre.

Et felles register vil kunne ajourholde langt mer enn bare navn, adress, foretaksnumer, bransje og kontingentgrunnlag på medlemmene. Tariffavtaler, markedsdata, lønns- og fraværstall vil kunne registreres sammen med informasjon som er spesifikk for den enkelte landsforeningen.

Ekstranett
Flere av NHOs foreninger er allerede etablert med egne hjemmesider på nettet. Nå tar Gemini-konsulentene til orde for at de enkelte nettverkene bør forenes i et ekstranett der kun autoriserte brukere har adgang.

Felles informasjon
Fra det lukkede nettet skal medlemsbedriftene kunne hente ut den informasjonen de trenger i hverdagen. Nettet vil også gjøre et enklere for bedriftene å stille spørsmål til hovedorganisasjonen, eller tilkjennegi sine synspunkter i aktuelle saker.

– Elektronisk kommunikasjon vil øke synligheten, bedre kontakten og styrke fellesskapet i NHO, heter det i rapporten som det har tatt tre konsulenter to måneder å utarbeide.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse