Annonse


Kutter kostnader på nett

General Electric er et av verdens mest lønnsomme konsern. Og også ett av de mest mangslungne. Det leverer jetmotorer og lyspærer. Det leverer plastråstoff og tilbyr finansiering av de fleste typer biler.

Bare nettbrukerne gode nok
Selskapet har en egen avdeling som tilbyr kommunikasjon- og nettverkstjenester. GE Information Services gir nå råd til hele konsernet om hvordan en skal bruke Internett og Intranett. Nettet brukes nå både til anbud og bestillinger.

Så harde er vilkårene at de av GE leverandører som ikke bruker nettet til transaksjoner ikke lenger kommer i betraktning når nye kontrakter skal undertegnes.

Kutter omkostninger
GE rapporterer at bruken av nett har kuttet kostnader og økt omløpshastigheten. Underleverandørene har senket prisene med mellom 10 og 15 prosent heter det, og innkjøpsprosessen tar kortere tid.

Annonse
– Vårt mål er å øke fortjenesten til å bli tosifret, sier styreformann Gary Reiner i GE Corporate.

Åtte av General Electrics enheter er i gang med å automatisere innkjøpsprosesser.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse