Annonse


100.000 i bot for Spaceworld

Forbrukerombudet har reagert mot det som betegnes som Spaceworldbutikkenes brudd på markedsføringsloven. Det reageres blant annet på villedende opplysninger om priser, og på bruken av uttrykk som «Salg» og «Nå kroner:», uten at det samtidig gis opp en dokumenterbar før-pris.

Regjeringsadvokaten
Forbrukerombudet ga Spaceworld et gebyr på 100.000 kroner etter en annonse i VG fjerde juni. Ombudet har ikke fått svar på om Spaceworld vedtar forelegget, og går derfor til søksmål for å få fastslått at selskapet er pliktige til å betale.

Forbrukerombudet opplyser at saken nå er oversendt Regjeringsadvokaten. Tirsdag morgen var det ingen i Spaceworld som kunne svare på om de ville godta gebyret.

Tapte i retten
Forbrukerombudet vant nylig sin første dom om retten til å ilegge tvangsgebyr. Møbelkjeden Ikea ble i Asker og Bærum Herredsrett dømt til å betale 300.000 kroner i tvangsgebyr.

Bakgrunnen var at møbelkjeden hevdet å være «billigst». Partene hadde i utgangspunktet inngått et forlik, men Ikea rykket inn en ny annonse der samme påstander ble gjentatt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse