Annonse


Mer brukervennlig Telenor?

– Vi vil undersøke hvordan brukergrensesnittet på produktene utvikles i dag, og studere metoder og teknikker innenfor menneske-maskin kommunikasjon (MMK) som er aktuelle for oss, sier forsker Kari Hamnes til Dagens Telecom.

Mangler spesialkunnskap
Per i dag er det lite tilgang på spesialkunnskap innenfor dette fagområdet. Brukergrensesnitt er ikke integrert i produktutviklingen, og det er lite testing av brukskvaliteten.

– Gjennom dette prosjektet vil vi skape et nettverk for utviklere av brukergrensesnitt. Vi er allerede i gang med en egen web-side, forteller Hamnes.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse