Annonse


Brosjyrevare dominerer nettet

Det store, amerikanske konsulentfirmaet Computer Sciences Corporation har undersøkt hvordan bedriftene bruker nettet. De har konsentrert seg om bedrifter som produserer varer for forbrukermarkedet, I begynnelsen av november forelå resultatene. De viser at 62 prosent av vareprodusentene har egne nettsteder, mot 33 prosent i fjor.

Kun tre % netthandel
De fleste nettstedene ble brukt som ”brosjyrevare”: 48 prosent brukte nettstedet til generell markedsføring, 39 prosent til produktinformasjon og 34 prosent til å reklamere for spesielle produkter.
Bare 16 prosent brukte nettstedet til å få tilbakemeldinger fra forbrukerne, 10 prosent til samarbeid med forretningsforbindelser, og kun tre prosent til netthandel! Noen kombinerer bruksområdene.

Vil ikke ødelegge
Computer Sciences Corporation bemerker at mange vareprodusenter unngår nettsalg for ikke å ødelegge forholdet til distributørene. Men de samme produsentene unngår også ekstranett som kunne forbedret samarbeidet med forretningsforbindelsene.

Ikke bedre i Norge
Omtrent halvparten av de amerikanske vareprodusentene lar markedsavdelingen ta seg av jobben med å lage sine nettsteder, mens den andre halvparten gir jobben til IT-avdelingen.

Selv om amerikanske bedrifter omfavner Internett, har altså de færreste kommet lenger enn til å legge sine «brosjyrer» på nettet. Situasjonen i Norge er neppe bedre.