Bondevik, Kjell Magne

Annonse


Vil ha mer av Telenor

Bondevik, Kjell Magne– Vi er meget skuffet, og har vanskelig for å forstå dette, sier pressetalsmann Dag Melgaard til Dagens Telecom. – Vi er også overrasket over at dette skjer samtidig med at vi ber om en kapitalutvidelse på tre millarder kroner.

Mens Regjeringen Jagland ville nøye seg med et utbytte på 300 millioner kroner fra Telenor, vil den nye regjeringen ha ytterligere 175 millioner telenorkroner til statskassa. Dermed kommer statens utbytte opp i hele 475 millioner kroner.

Mer til koordinering
I endringene i statsbudsjettet får næringsminister Lars Sponheim plusset på 2,4 millioner kroner til koordinering av IT-satsingen i Næringsdepartementet. Planleggings- og samordningsdepartementet Dette ansvaret innebærer at næringsdepartementet skal være en pådriver for den samlede IT-politikken i Norge.

Departement får etter påplussingen fem årsverk dekke fem årsverk på IT-området. To av årsverkene foreslås overført fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Annonse
Overført
Videre foreslås det overført 3,4 millioner kroner fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet som blant annet skal dekke utgifter i forbindelse med internasjonale programmer innen IT- og kommunikasjonsteknologi.

Økt utanningskapasitet
Også IT-utdanning får tilført flere midler i Bondeviks endringer, selv om endringene langt fra er dramatiske. Kirke- utdannings- og forsyningsdepartementet får ytterligere 10 millioner kroner til å bedre opptakskapasiteten på psykologi- og IT-studier.

Skuffet
Norsk Lærerlag og elevorganisasjonene er imidlertid skuffet over at regjeringens ikke har satset mer på etterutdanning av lærere. Lærerforbundets leder Anders Folkestad etterlyser blant annet øremerkede midler til innkjøp av datautstyr til skolene.

Videre er telekommuinkasjonsforskning tilgodesett med en post på 29,4 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse