Annonse


Transport Telematikk på vei

– Tromsø er by nummer to på besøkskartet. Dette er er den egentlige premieren for våre presentasjoner, sier Bjørn Asmundvåg i Telenor Mobil til Dagens Telecom.

En annen målsetning med Transportseminaret er å markedsføre det nye heleide selskapet til Telenor Mobil, Transport Telematikk. Selskapet starter opp fra nyttår.

Transportelematikk
De fremmøtte får både høre det nyeste som som skjer innen trasporttelematikk og hvordan brukere har hatt eller kan ha nytte av teknologien.

Med seg i kofferten har Telenor Mobil samarbeidspartnere fra prosjekt Transportdemonstrator.

Annonse
I Transportdemonstratoprosjektet har systemleverandører og transportører testet ut ulike løsninger for dataassistert transportstyring. I løsningene inngår det blant annet flåtestyring, posisjonsfølging, ruteoptimalisering og skriftlig meldingsformidling mellom biler og et kjørekontor.

Seminar og utstilling
Presentasjonene er åpen for alle interesserte. I Tromsø møtte et trettitals potensielle forhandlere og tunge transportbrukere opp.

I tillegg til dagsseminaret viser systemleverandører og utstyrsleverandører sine produkter. Det er ogsåmulig å prøve ut ulike typer programvare.

I neste uke foregår seminarer i Hamar, Oslo, Skien og Kristiansand. Uka etter står Stavanger, Trondheim og Bergen for tur.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse