Telenor

Annonse


Telenor får «etterretningssjef»

TelenorBåde Telenor-konsernet og NetCom fokuserer for tiden kraftig på konkurrentinformasjon. Dette er et viktig i opptrappingen mot nyttår når telemonopolet oppgheves.

Avgir rapporter
– Informasjonen Telenor Bedrifts Markedsinformasjon- og analyseenhet (MIA) samler inn blir blant annet benyttet av ledelsen ved valg av strategier. Men også den generelle kunnskapen og markedet og hva konkurrentene foretar seg er viktig, sier Ladegård til Dagens Telecom.

Et uformelt konkurrent-informasjonsnettverk møtes en gang i måneden og avgir rapport direkte til ledelsen.

Holder tilbake
Konkurrentene ønsker selvfølgelig å holde tilbake informasjon, og når vi ringer og spør hender det vi får nei, men det er aldri noe problem å ringe, forteller Ladegård.

Annonse
Informasjonen hentes også fra Internett og ulike tidsskrifter. 80 prosent av informasjonen hentes ekstern. En av de viktigste arbeidsoppgavene til Cecilie Skaug Ladegård er derfor å systematisere informasjonsstrømmen og mene noe ut i fra det.

I likhet med Telenor Privat og Telenor Nett skriver hun hver måned rapport til ledelsen om hva konkurrentene beskjeftiger seg med.

Overvåker hverandre
Telenor Bedrift er ikke det eneste selskapet som satser mye på å følge med i markedet og hva konkurrentene gjør. Også NetCom mener det er viktig og holde seg orientert.

– Vi har ikke satt av en egen stilling til overvåkning av konkurrentene, men benytter blant annet eksterne konsulenter for å følge med hva som skjer, sier Gunnar Grythe som er informasjonssjef i NetCom til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse