Hermansen, Tormod (brun)

Annonse


Staten gransker Telenor

Hermansen, Tormod (brun)I et brev til Samferdselsdepartementet spør Riksrevisjonen om Telenors inkassovirksomhet og eierandeler i El-kjøp er forenlige med Telenors vedtekter.

Kritiske
I Telenors vedtekter heter det at selskapets formål er å «drive telekommunikasjonsvirksomhet og annen virksomhet som har sammenheng med dette».

Riksrevisjonen er kritiske til om opprettelsen av datterselskapet Telenor Inkasso og oppkjøp av 11,5 prosent av aksjene i El-kjøp dekkes av Telenorkonsernets formål.

Får støtte
Telenor får støtte av Samferdselsdepartementet i begge tilfeller. Departementet mener at det ikke strider mot konsernets vedtekter å selge Telenor Inkassos overskuddskapasitet til eksterne kunder.

Aksjeposten i El-kjøp forsvarer departementet med at butikkjeden representerer en av flere salgskanaler for Telenors produkter, skriver Dagens Næringsliv fredag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse