Annonse


Knallvekst for Unix servere

I følge Hewlett Packard (HP) har etterspørselen etter servere og virksomhetskritiske løsninger fortsatt økningen inn i 4. kvartal.

Tre områder
HP har sammen med sine partnere utført en analyse av de data-løsninger de har levert til norske bedrifter i løpet av vekstperioden. Det er spesielt tre områder som utmerker seg:


– Nye administrative styringssystemer

– Internettløsninger med fokus på intranett, sikkerhet og elektronisk handel

Annonse
– Løsninger for kundepleie som for eksempel CallCenter.

HP leverer nå 34 prosent av alle Unix servere til det norske næringslivet, skriver HPs kundeblad Open world.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse