Annonse


Telenor med medianettverk

Selskapene har valgt å legge salg og drift av dette medianettet i et eget frittstående firma, MediaNettverk.

Telenor Bedrift og Intra Media vil hver eie 50 prosent av aksjene i det nye selskapet, heter det i en melding fra Telenor.

Knytte sammen
– Målsettingen med dette medianettet er å knytte aktører innen media, reklamebyrå og grafisk bransje sammen i et høyhastighetsnettverk. På den måten vil man muliggjøre 100 prosent digital grafisk produksjon og publisering, sier adm. direktør Roar Gruer i Intra Media.

Elektronisk forsendelse
Tilbudet fra MediaNettverk skiller seg litt fra vanlige høyhastighetsnett ettersom tjenestene filtransport, elektronisk post og katalogtjenester er inkludert.

Annonse
Disse tjenestene skal sikre at de elektroniske forsendelsene av annonsemateriell, foto og trykksakoriginaler er kommet riktig fram og all trafikk blir registrert sentralt.

Nye tjenster
I tillegg vil kundene få tilgang til tjenester fra ulike leverandører i nettverket på områder som billedarkiver, digitaltrykk, bildescanning og multimediakonferanser.

– MediaNettverk skal tilby alle et virtuelt markedet hvor man får tilgang til alle tjenester som er nødvendig for å produsere og publisere digital grafisk informasjon, opplyser adm. direktør Roar Gruer Intra Media i meldingen.

Nøytralt og konfidensielt
Telenor har valgt å legge driften av medianettet i et frittstående selskap, MediaNettverk, for å sikre nøytralitet og konfidensialitet for abonnentene, opplyser avtroppende adm. direktør Daniel Johannesson i Telenor Bedrift.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse