Thommessen, Christian

Annonse


Thommessen ut av IBM

Thommessen, ChristianI tillegg til å ta over topplederjobben har også Thommessen lagt flere millioner på bordet og kjøpt seg inn i selskapet med en eierandel på 7.5 prosent.

Underskudd
Glamox hadde i 1996 et underskudd på nesten 60 millioner kroner, og det har lenge vært uro og misnøye i ledelsen, med påfølgende utskiftninger. Thommessen starter i jobben 1. januar og fra denne dato vil hovedkontoret ligge i Oslo.

Begrunner skiftet
Christian H. Thommessen begrunner selv jobbskiftet i en melding fra Glamox på følgende måte:

«Etter nøye vurderinger, fant jeg at det å kunne lede et norskeiet entrepenørorientert industriselskap, med er sterk internasjonal markedsposisjon, er mer i tråd med mine langsiktige holdninger».

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse