Annonse


Ny Exchange i november

Et av hovedpoengene ved Exchange 5.5 er muligheten til å operere med meldingslager (Message Store) på mer enn 16 GB.

Dermed vil både Internett-leverandører og store konserner kunne basere mer av sin meldingsformidling på, mener Microsoft.

Katalog-tjeneste
Exchange 5.5 er den siste store revisjonen av e-post-løsningen før en NT Wave-versjon kommer ut mot slutten av neste år, samtidig med NT 5.0.

Da vil også Microsofts Active Directory bli en del av Exchange: Meldingslageret vil fungere sammen med Active Directory og såvel Exchange som Active Directory og NT 5.0 skal kunne administreres sammen.

Annonse
Interoperabilitet
Når Exchange 5.5 foreligger i slutten av måneden, vil den altså bryte grensen på 16 GB. Samtidig vil man bedre interoperabiliteten med standard-baserte klienter som IMAP4, nettlesere, POP3 og nyhetslesere.

Raskere backup og restore hører også med, og meldinger vil også bli raskere behandlet (68 prosent raskere throughput og 3,5 ganger raskere SMTP-througput, hevder Microsoft).

Ingen ny Outlook-klient
Det var ventet at Microsoft også ville lansere en ny, Internett-basert Outlook-klient nå. Denne vil imidlertid ikke klar før til våren og brukernevil i første omgang få dagens versjon 8.03 (ikke Internett-tilpasset) med den nye Exchange Server.

Forvirring
Riktignok ble det lansert en Web-basert Outlook-versjon, kalt Outlook Express, med Internet Explorer 4.0. Denne versjonen støtter imidlertid bare post og nyhetslesere og ikke de andre egenskapene som følger med Exchange Server.

Mange brukere uttrykker allerede sin mistro til strategien om å bruke Outlook-betegnelsen på to produkter med så forskjellige egenskaper.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse