Rønneberg, Jostein

Annonse


Digital kringkasting til himmels

Rønneberg, Jostein– Digitalisering av satelittkringkasting har vidtrekkende konsekvenser for alle som er aktører, enten de er produsenter av TV-programmer, står for den tekniske overføringen, er operatører av kundeadministrasjonssystemer, eller er kabeloperatører. For utstyrsprodusenter skapes nye muligheter og for myndighetene oppstår utfordringer innen lover og regler, sier Rønneberg.

Høyere hastighet
Samtidig endres markedet.

– Etterspørselen etter bredbåndstjenester øker kraftig. Det kan vi blant annet se gjennom bruken av Internett, som har skapt et økende behov for høyhastighetstilknytning for den enkelte bruker, sier Rønneberg.

– Avansert satelittkommunikasjon vil spille en viktig rolle i å få fram kostnadseffektive interaktive tjenester, hvor det i en ikke for fjern framtid, ja, kanskje innen 10 år, blir tilgang til toveis bredbåndstjenester, spår Rønneberg.

Annonse
Ledende fagfolk
Norske Sivilingeniørers Forening arrangerer seminar om Digital TV og multimedia via satelitt torsdag og fredag.

Blant foredragsholderne er professor Gunnar Slette fra NTNU, Helge Stephansen fra Tandberg Television, Knut Reed fra Telenor og Knut Børmer fra Norsk Kabel-TV forbund.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse