Annonse


Call-senter på Intranet

Procalls åpne design gir løsningen flere ulike anvendelsesområder – på tvers av alle bransjer. Systemet kan registrere, visualisere og utføre oppgaver som call-senter, samt håndtere tekstmeldinger.

Kobles til Intranet
Brukergrensesnittet er browser basert og kan enkelt kobles til organisasjonens Intranet løsning. Samtidig kan informasjon fra systemet enkelt legges ut på Internet.

Procall består av to sentrale funksjoner; Procall Central og Procall Engine, som kjører sømløst mot Netscape Enterprise WEB server.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse