Annonse


Mangelfull registrering

– De fleste norske selskaper våger ikke å anmelde de straffemessige forholdene. Dette skyldes at de er redd for å “offentliggjøre” at de har dårlig datasikkerhet i bedriften. De verste i denne klassen er selskaper innen bank- og finansnæringen. Offentlige selskaper og etater er heller ikke flinke til å anmelde slike forhold, sier Sverre Lilleng i Økomkrims datakrimteam.

Etter påtrykk fra Økokrim har norsk politi nå innskjerpet rutinene for registrering av datakrimsaker.

Manglende kompetanse
– Politiets registrering har til nå helt klart vært mangelfull. Dette skyldes mange forhold, men i bunn og grunn er det manglende kompetanse det skorter på. Både rettsvesenet og mange politifolk har ikke vært så opptatt av stjålet informasjon, det er først når en datamaskin har blitt rappet at saken har blitt en egen datakrimsak. Denne holdningen har vi nå heldigvis fått endret, sier Lilleng.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse