Annonse


Datakrim på nett

Noe av det viktigste i slike saker er å sikre bevis. Her har både det ordinære politiet og næringslivet mye å lære, ifølge Sverre Lilleng i Økokrim.

Viktig arbeid
– Jeg har stor tro på et preventivt arbeid blant publikum. Websiden er bare ett tiltak, vi er dessuten ofte ute og holder foredrag om datakriminalitet for næringslivet. Uvitenheten er dessverre stor, mener Lilleng, som likevel registrerer at stadig flere norske bedrifter begynner å ta IT-sikkerhet på alvor.

– Det nytter nemlig ikke å snakke om datakriminalitet og sikkerhetstiltak når det først har skjedd et innbrudd i bedriftens server eller dataanlegg, sier Lilleng. Han mener at norske bedriftsledere bør være seg sitt ansvar bevist, og bli mer observante på de farer som er i vår digitale nettverksverden.

Eget ungdomsprosjekt
Lilleng og hans datakrimteam har ambisjoner om å starte et eget prosjekt som er rettet mot ungdommen og ungdomsskoler.

– Om ikke alt for lenge vil vi gå ut med et eget opplegg til ungdomsskoler for å informere om datakriminalitet og hvordan man kan bruke Internett på en lovlig måte. Vi vil informere “morgendagens hackere” om hva de risikerer av straff dersom de blir tatt i slike saker.