Annonse


Flere nyheter på Internett

Avisene fra A-pressen som heretter kan leses på nettet er Bergensavisen, Nordlands Framtid, Nordlys, Fremover, Namdals-Avisa, Sarpsborg Arbeiderblad, Moss Dagblad, Demokraten, Telemarksavisa, Rogalands Avis, Hamar Arbeiderblad og Oppland Arbeiderblad.

Internett-debut
Bergensavisen vil i denne omgang fremstå bare med mindre endringer og en del tillegg. For de øvrige avisene er det snakk om en stor omlegging, for flere dreier det seg om deres debutsatsing på Internett.

Annonsekroner
A-pressen vil ha sin del av annonsekronene på nettet og har opprettet et landsdekkende nettverk av nettaviser som utgjør ett annonsemarked. Dermed kan avisene som gruppe konkurrere med de største aktørene om annonsekundene.

De nye nettutgavene er bygd opp over en felles struktur, noe som åpner muligheter for utstrakt annonsesamkjøring og utveksling av innholdselementer. Avisene benytter også felles databaseløsninger og produksjonsredskap, noe som forenkler denne samkjøringen.

Eget selskap
Prosjektet er organisert gjennom et eget selskap – A-pressen Nett AS. Prosjektet har i stor grad benyttet seg av Bergensavisens nettutgave som modell for de nye tilbudene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse