Annonse


EDB kjøper konsulenter

EDB vil med dette oppkjøpet styrke sitt kompetansegrunnlag innen utvikling og forvaltning av store og omfattende systemer.

Offentlig forvaltning
Data Bistand Konsulent er et IT-konsulentselskap med 13 ansatte, hovedvirksomheten er utvikling og vedlikehold av systemer for bruk innen offentlig forvaltning. Kompetansen innen utvikling omfatter både stormaskinmiljø og klient/tjener systemer.

Selskapet hadde i 1996 en omsetning på 6,7 millioner kroner og et resultat før skatt på 0,9 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse