Mobiltelefonradio

Annonse


Mobiltelefon og radio i ett

MobiltelefonradioRadiophone er en nyvinning som er spesielt godt egnet for yrkessjåfører og de som kjører mye bil samtidig som de er avhengige av kommunikasjon. Løsningen skårer høyt på trafikksikkerhet.

Opereres fra rattet
Mobiltelefonen og stereoanlegget kan opereres fra en hendel på rattet. Med denne hendelen styres oppslag i nummerregister, volum og utringing.

Sjåføren kan på denne måten foreta oppringinger og operere stereoanlegget uten å løfte hendene fra rattet.

Dersom et telefonnummer ikke er lagt inn i nummerregisteret, slås dette på fronten på radioen som er utstyrt med talltaster.

Annonse


Integrert handsfree
Sjåføren behøver heller ikke holde telefonrøret, men kan bruke den integrerte handsfree-løsningen. Høytalere i handsfree er de samme som brukes til radioen.

Telefonen har de fleste moderne muligheter, som at den håndterer SMS-meldinger, kan brukes til konferansetelefon og har 25 kortvalgsnummer.

Også RDS-radio
På kjøpet får du en RDS-radio med EON (Enhanced Other Network). RDS-systemet gjør at ikke hørbare digitale signaler overføres til radioen.

EON gjør at radioen kan «lytte» på andre programmer enn det programmet du hører på. Dette betyr at du for eksempel kan få overført trafikkmeldinger, selv om disse sendes på en annen kanal.