Annonse


Det lysner for SOL

– SOL fikk et underskudd på 28 millioner i første halvår. Fordi Schibsted som eier 50 prosent av SOL er børsnotert, kan vi ikke kommentere tall for andre halvår, sier informasjonsdirektør Lasse Gimnes i SOL til Dagens Telecom.

Skuffet
– Vi hadde håpet at Internettmarkedet for annonsering var kommet lengre enn det er. Sånn sett sviktet inntektene i år, sier Gimnes.

På grunn av at det er børssensitiv informasjon kan ikke Gimnes heller ikke si noe om budsjettert resultat for i år, eller når selskapet venter å få plusstall i resultatet.

Bedre utsikter

Annonse


Totalmarkedet for annonser på Internett i Norge ventes å bli på mellom 30 og 40 millioner kroner i år. Men reklamebransjens estimater er høyere for neste år, og det ser dermed lysere ut for Sol som i inneværende år er blitt spådd Solformørkelse:

– Estimatene for annonsering på Internett i Norge ligger på mellom 150 og 200 millioner for neste år, så det ser positivt ut for neste år, sier Gimnes til Dagens Telecom.

SOL ble opprettet som eget selskap fra 1. januar i år etter en fusjon mellom Telenor Online og Scibsted Nett. Telenor og Schibsted eier 50 prosent hver av SOL-aksjene.