Annonse


Amerikanerne valgte Norge

Det er etter initiativ fra Ericsson, Telenor Nextel og Telenor FoU amerikanerne har valgt å legge den første “Voice On the Net”-konferansen i Europa til Norge. I følge Telenor er dette er blant annet et uttrykk for den posisjon det norske internettmarkedet har i verdensmålestokk.

Endrede betingelser
Utgangspunktet for IP-telefoni er at Internett ikke er omfattet av de samme tradisjoner og reguleringer som man kjenner fra den tradisjonelle telekombransjen. Dermed endres rammebetingelser og konkurranseforholdene. Sentralt i dette står utviklingen av telekomtjenester over Internett. Analytikere hevder at innen 2005 vil 15 prosent av taletrafikken gå over Internett.

H.323 kommer
Norge er imidlertid ikke kommet særlig langt når det gjelder IP-basert tale, selv om Telenor Nextel er i gang med å tilrettelegge for telekomtjenester over Internett og vil i 1998 bygge et H.323-nett på toppen av sin infrastruktur som er nødvendig for å tilby god tjenestekvalitet.

Test
I forbindelse med konferansen vil Telenor Nextel sponse en interoperabilitetstest der Ericssons løsninger inngår. Ericsson Norge posisjonerer seg i dette markedet og har fått en rolle å spille i Ericsson-konsernet når det gjelder utvikling av løsninger for tale- og multimediatelefoni over Internett. Ericsson vil presentere disse under konferansen.