Annonse


Aksjekrig i Tele Danmark

Den danske børsen stiller spørsmål om staten har handlet etisk riktig når den vil selge 42 prosent av Tele Danmark til det amerikanske telekonsernet Ameritech, og varsler at saken kan få et juridisk etterspill.

Utmanøvrert
Andre aksjonærer hevder at de er kuppet ut av kjøpet og ikke er blitt informert.

Den tidligere direktøren for nasjonalbanken Erik Hoffmeyer mener at statens salg av aksjene bør granskes juridisk om det er mulig. Han er også formann for Fondsrådet, som er det øverste organet i Københavns Fondsbørs.

Styringsrett
Den danske staten eide 52 prosent av aksjene og solgte 42 prosent. Samtidig blir kjøperen Ameritech garantert både formann og nestformann i styret, og oppnår en styringsmulighet som om de hadde flertall, siden styret også kontrollerer Tele Danmarks egne aksjer, heter det i næringsavisen Børsen.

Annonse
Kjøpstilbud
Dersom staten hadde solgt 50 prosent ville alle av dagens aksjonærer i Tele Danmark fått muligheten til å selge på samme vilkår.

Mindretallsaksjonærer ber den danske børsen pålegge Ameritech å gi et kjøpstilbud til andre aksjonærer som er like godt som det den danske staten oppnådde.

Oversmart?
– Men det virker bare litt for oversmart. Hvis Fondsbørsen ikke skal ende som Hjallerup Marked, så burde man ikke kunne gjøre slikt som dette, sier Ali Nielsen fra mindretallsaksjonæren PKA til Ritzaus Bureau.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse