Annonse


Overskudd for Tandberg Data

Tandberg Data konsern omsatte i tredje kvartal 1997 for 227,8 millioner norske kroner. Resultat før skatt ble 22.8 millioner kroner mot 10,4 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor, en vekst på 119 prosent.

Lover mer salg
Omsetningen for tredje kvartal vokste med 30 millioner i forhold til fjoråret til tross for svakt salg i juli. Salget av eksisterende produkter fortsetter på et godt nivå og flere kunder vurderer å kjøpe nye produkter.

– Den forventede salgsvekst kommer derfor senere, loves det i en melding fra selskapet.

Nye produkter
Selskapets varebeholdninger økte i tredje kvartal med 34,8 millioner kroner.

Annonse
– Lageroppbyggingen gjelder i første rekke råvarer og varer i arbeid og er en konsekvens av lansering av nye produkter, heter det i en melding fra Tandberg.

Bedre marginer
Den positive utviklingen i 2. kvartal ble forsterket i 3. kvartal. Dette skyldes bedre marginer både for eksisterende og nye produkter.

Dette førte igjen til at fortjenesten per aksje ble på 0,49 kroner mot 0,27 for samme periode i 1996, når det er korrigert for emisjon og at aksjen ble splittet i perioden.

Konsernets egenkapitalandel var 64 prosent ved utgangen av 3. kvartal.

Forsterket vekst
Tandberg venter økt vekst i markedet for produkter med lagringskapasiteter større enn 10 gigabyte.

Siste markedsprognose fra Dataquest) viser en forbedret vekst i salg av produkter til dette markedssegmentet fra 1998, sammenlignet med fjorårets prognoser og i forhold til markedsveksten..

Forventer økt salg neste år
Salget forventes å bli på i størrelsesorden 1,2 millioner enheter i 1998, økende til 4.5 mill. enheter i år 2001.

Omlag 70 prosent av produktene antas at blir solgt til profesjonelle kunder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse