Arkiv

Annonse


«Norsk» mobilkvalitet til Tyskland

Arkiv– De eksisterende mobilopeatørene i Tyskland har hatt det for lett. Markedet har vokst kraftig i antall abonnenter, selv om den prosentvise andelen fremdeles ligger under 10 prosent, sier
Martin Furuseth til Dagens Telecom.

Går til angrep
– Resultatet av dette har vært at prisene for å bruke mobiltelefon fremdeles er høye, sammenlignet med situasjonen i Skandinavia. Samtidig er mobilnettene dårlig utbygget, med blant annet dårlig dekning innendørs i mange tyske byer. Innendørs dekning og pris er derfor to av områdene hvor Viag Interkom kan gå til angrep på de etablerte operatørene her i Tyskland, sier Furuseth.

Furuseth leder forretningsutviklingen
Opplysningene kom fram under et arrangement for norsk dagspresse her i München. Furuseth, tidligere administrerende direktør i Telenor Bedrift, skal nemlig være leder for forretningsutvikling for Viag Interkom.

Telenor-eid
Telenor eier 10 prosent av aksjene i selskapet, mens British Telecom og det tyske energikonsernet Viag eier 45 prosent hver.
Frem til 1. januar fungerer Furuseth også som selskapets toppsjef og har derfor anvaret for mye av den strategitenkning som har foregått i selskapet etter at lisensen ble offisielt tildelt i mai.

Annonse
Skal levere norsk kvalitet
– For å si det enkelt: Målet er å gi tyskerne den kvaliteten på mobiltelefoninettet som nordmenn etterhvert tar som en selvfølge. Da kan vi ta store markedsandeler, selv om de tre andre operatørene i dag har et solid forsprang på oss, sier Furuseth til Dagens Telecom.

Utappet marked
Forspranget vil også øke i tiden frem til Viag Interkom kommer på luften neste sommer. Men det vil likevel finnes et stort, utappet marked i Tyskland, samtidig som de tyske operatørene opererer med en stor såkalt «churn» prosent. Et forbløffende stort antall abonnenter skifter operatør i løpet av et år. Jobben til Furuseth og hans kolleger blir å sørge for at flest mulig av disse skifter til Viag Interkom – og at de forblir der.


Integrasjon
– En nøkkel i vår strategi er at man integrerer det mobile nettet med fastnettet, noe vi lenge har arbeidet med og som vi vil bli først med i verden. Våre abonnenter skal kunne bruke én telefon enten de er hjemme eller ute, blant annet fordi vi vil innføre såkalte hjemmesoner hvor man kan ringe til reduserte takster. Og når vi bygger ut vårt nett, passer vi på at våre svitsjer og basestasjoner plasseres slik at man også lett kan koble til vanlig, fasttelefoni til dem, sier Furuseth.

10 milliarder tyske mark
Målet for Viag Interkom er en omsetning på omlag 10 milliarder tyske mark i år 2008. Da vil selskapet ha en markedsandel på omlag 8 prosent av Tysklands befolkning, mens totalinvesteringen vil ha kommet opp i omlag 8,5 milliarder tyske mark.

Av dette skal Telenor betale 10 prosent, som med dagens kurs vil være omlag fire milliarder kroner. Mesteparten av investeringene vil komme de neste par årene, når nettet med sine inntil 11.000 basestasjoner bygges ut.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse