Annonse


Nettfilter mot pornografi

Et automatisk filter innebygget i internett-browsere kan hindre websider med pornografi eller annet uønsket materiale. Takket være filteret kan foreldrene bestemme hvilke websider deres barn skal se.

Tung gruppe
En tung internasjonal gruppe har startet arbeidet med å utvikle en ny internett-standard for å bygge et slikt filter. I gruppen finnes det representanter for EU, USA, OECD, flere ulike land, nettoperatører og brukergrupper.

Stifte lover
Standarden innebærer at enkelte websider kodes etter en standardisert metode. Brukeren kan da i sin internett-browser angi hva som skal unngås.

Når denne standarden endelig har blitt utviklet, blir det også mulig for hvert enkelt land i hele verden å stifte lover som pålegger de som bygger hjemmesider å innføre den nye metoden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse