Arkiv

Annonse


Mer GSM i Nordsjøen

Arkiv– Gullfaks og Snorre blir de første plattformene som får installert GSM, i tillegg til Oseberg. Deretter følger sannsynligvis Statfjord og Yme like over årsskiftet, sier Amundsen.

Inntil 35 kilometer
Utbyggingen innebærer at forsyningsskip og andre fartøyer som befinner seg i en avstand av inntil 15 nautiske mil, eller 25 kilometer, fra basestasjonene vil få god dekning. Skip med fastmontert marin antenne vil kunne kommunisere via GSM-nettet på inntil 35 kilometers avstand.

Fem millioner
Den planlagte GSM-utbyggingen på norsk sokkel vil koste omtrent 5 millioner kroner, i følge plandirektør Svein O. Andreassen i Telenor Mobil.

– Vi ser dette som en lønnsom investering, sier Andreassen.

Annonse
Nødvendighet
Å leie satellittkapasitet er i dag en nødvendighet for å kunne overføre signalene fra plattformen og inn til land. Dette er en dyr løsning, som innebærer at brukerne kan bli nødt til å betale inntil to kroner ekstra per minutt.

– På sikt ønsker vi å leie kapasitet på de fibernettene som oljeselskapene nå har under planlegging. Da vil vi kunne holde samme priser i Nordsjøen som på land, sier Andreassen.

Avviser fare
Et forsøk Telenor Mobil har utført i samarbeid med Norsk Hydro på Oseberg-feltet viser at oljeselskapenes frykt for at GSM-signalene skulle påvirke annet utstyr på ukontrollerbar måte var ubegrunnet, sier Amundsen.

Det er som et resultat av dette testforsøket at Statoil og Hydro har velsignet installasjonen av basestasjoner for GSM ombord på sine olje- og gassinnstallasjoner.

Eksplosjonsfare
De håndholdte GSM-apparatene vil imidlertid kun bli tillatt brukt ombord i forsyningsskip og andre fartøyer.

Frykten for eksplosjonsfare som følge av eventuelle overledninger i apparatene tilsier nemlig at det vil bli forbudt å bruke apparatene ombord på selve boreplattformene, og i tilhørende boliginstallasjoner.

Oljeselskapene har fra før basestasjoner for NMT-900 ombord på noen av sine plattformer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse