Arkiv

Annonse


«Gransker» fjernarbeid

ArkivKvinner med hjemmekontor som jobber 12-14 timer i døgnet i redsel for ikke å jobbe nok, og unge mennesker i salgsjobber som ender opp med å skylde bedriften penger for utstyr hjemme, er noen av ulempene ved fjernarbeid.

Nå vil fagforeningene ha et ord med i laget om rammeavtaler og et forbedret lovverk på området.

Nødvendig med avklaring
– Det grunnleggende er at alt fjernarbeid er frivillig, vi ønsker også at nyansatte skal arbeide i bedriften i prøvetiden, sier første nestleder Karin Torp i Handel og Kontor.

Hun påpeker at det er nødvendig å få en regulering rundt spørsmålene om skatt, arbeidstid og forsikring av arbeidstakere med hjemmekontor.

Annonse


Hovedavtalen
Handel og kontor vil i forbindelse med forhandlingene om hovedavtalen som starter neste søndag fremme krav som ivaretar arbeidstakerenes rettigheter.

– Vi har også for tiden to arbeidsgrupper i gang med å se nærmere på a-typisk arbeid og fleksibilisering. Dette som første steget i forbindelse med tariffrevisjonen i 98, sier Torp til Dagens Telecom.

Fremmer privat lovforslag
Samtidig vurderer Handel og Kontor å fremme et privat lovforslag som regulerer situasjonen rund fjernarbeid, hjemmekontor og fleksible arbeidsformer.

Torp sier til Dagens Telecom at arbeidet så vidt er kommet i gang, og at de samtidig vil se nærmere på behovet for en ny lov eller en endring av eksisterende lovverk.