Sponheim, Lars ny

Annonse


Frykter Fornebu-senter

Sponheim, Lars nyEn privat Fornebu-satsing fra universitets- og høyskolesektoren vil lett kunne føre til en tapping av forsknings- og lærekrefter ved eksisterende miljøer, frykter næringsminister Lars Sponheim.

Liten tvil
Han levner liten tvil om at regjeringen ikke vil være interesserte i å bidra i en slik satsing.

Statsråden opplyste dette i onsdagens spørretime i Stortinget på spørsmål fra Øystein Djupedal (SV), som ville vite om det offentlige ville bidra med etablering av en IT-høyskole på Fornebu i samband med etableringen av et IT-senter.

Balansert utvikling
Sponheim var ellers positiv til satsingen generelt og omtalte planene for Fornebu som et «bidrag til en framtidsrettet virksomhet med attraktive arbeidsplasser».

Annonse


Samtidig sa Sponheim at regjeringen vil være opptatt av hvordan vi «kan klare å få til en balansert utvikling som ikke gjør at landet så å si renskes for kompetente mennesker for å få til disse visjonene på Fornebu».

Flere skole-PCer
Sponheim understreker likevel i sitt svar at regjeringen er opptatt av å øke kapasiteten på IT-utdanning:

«Det er jo slik at IT-bransjen selv har sagt at det er to viktige skranker som nå må løses. Det er bedre kapasitet på høyere utdanning, og det er flerre PCer inn i skolen. Det ønsker regjeringen å arbeide med».