Annonse


Ambisiøs ElTele-målsetning

Energiselskapene har mange forutsetninger for å klare seg godt i telesektoren, hevdet Horn på NORTIBs høstseminar på Hamar.

En av de viktigste fordelene er at selskapene allerede kjenner kundene, og har mye å tjene på lokal utbygging og drift. Dessuten sitter de på et stormarked bare i egne og eiernes tele og IT behov slik at de kan være operative fra dag én.

Høy hastighet
Målet for ElTele er å bli ledende på høyhastighetsforbindelser, og «resepten» er i følge Horn regionale selskaper med nasjonal overbygning. ElTele AS koordinerer nå virksomheten i fem selskaper; ElTele Øst, – Østfold, – Rogaland, – Vest og – Midt.

Kraftbransjens andre telesatsning, Enitel, tar seg i hovedsak av transmisjonssamband mellom byer ved hjelp av høyspentlinjene. Horn tror selv at de to selskapene på sikt vil komme til å smelte sammen.

Annonse
Kundekonsentrasjon
Horn legger vekt på å ha aksessnett og distribusjonsnett der hvor konsentrasjonen av kundene befinner seg. – Og kundene er i ElTeles tilfelle bedriftene.

Dekker 80 prosent
– Geografisk sett dekker ElTele 80 prosent av telemarkedet. Det er ikke samfunnsøkonomisk gunstig at alle konkurrenter skal ha et landsdekkende ansvar når liberaliseringen er et faktum, sier Hans Erik Horn til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse