Arild Steen

Annonse


Tele-misbruk anmeldt

Arild SteenÅrsaken til gjennomgangen er tips fra publikum om mulig misbruk av telenettet i området. Det er registrert ureglementert besøk i en av Telenors sentraler, samtidig som det har kommet inn flere klager på telefonregningen fra abonnenter i området.

Anmeldt til politiet
– Forholdet er meldt til politiet, men vi har likevel valgt å iverksette egne tiltak uten å vente på at politiets etterforskning skal bli avsluttet. Dette gjør vi for å sikre at ingen av våre abonnenter skal bli skadelidende dersom det har foregått ulovligheter, sier administrerende direktør Stein Gustavsen i Telenor Privat.

Enkelte abonnenter har etter klager allerede fått ettergitt deler av sin telefonregning. Telenor intensiverer arbeidet med å styrke sikkerheten også i sentralene. Det skal nå etableres adgangskontrollsystemer i alle sentraler, og Telenor har startet utskifting av låser i sentralene i Gjøvik-området.

– Disse sikkerhetstiltakene vil gjøre situasjonen tryggere for alle våre kunder, sier Gustavsen.

Annonse
Alvorlig
Telenor ser svært alvorlig på forhold som kan svekke tilliten til telefonregningene, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der noen av våre abonnenter betaler for noe de ikke har fått. Vi lever av å selge gode og konkurransedyktige telefontjenester, og av å ha et tillitsforhold til våre kunder, sier Stein Gustavsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse