Sponheim, Lars

Annonse


Sponheim på skolebenken

Sponheim, LarsSponheim har tidligere sagt til Dagsavisen Arbeiderbladet at han ikke så det som en offentlig oppgave å bidra med offentlige midler for å bygge ut et IT-senter på Fornebu.

Kursendring
Dette vil være en markant kursendring i forhold til Jaglands regjering, som viste interesse for å bidra med flere hundre millioner kroner.

Sponheim sa også at han var redd for at et IT-senter på Fornebu ville tappe resten av landet for ressurser.

IT-senter?
I dag må han svare på følgende spørsmål fra Øystein Djupedal:
– I Dagsavisen Arbeiderbladet 18. oktober uttaler næringsministeren om etablering av et IT-senter på Fornebu, at han ikke vil bidra med offentlige penger til dette.

Driftsmidler
– Betyr det at Regjeringa ikke vil tillate etablering av en høgskole innen IT og beslektede fag på Fornebu i tråd med de visjoner Investorforum og prosjektleder Gudmund Hernes har lansert, og videre hvis en slik høgskole blir etablert, at den ikke kan påregne offentlige investerings- og driftsmidler?

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse