Arkiv

Annonse


Sju søkere etter Sanderud

ArkivTil den ledige stillingen som ekspedisjonssjef og leder av Post- og teleavdelingen i Samferdselsdepartementet er det mottatt sju søknader. Stillingen ble lyst ledig etter at Per Sanderud tidligere i høst ble utnevnt til departementsråd i samme departement.

Disse har søkt den ledige stillingen
Nasjonal ekspert Ragnhild Behringer, 50 år, Brussel
Byrettsdommer Ole Chr. Bjørnstad, 62 år, Oslo
Rådgiver Dagfinn Dommersnes, 54 år, Oppegård
Ekspedisjonssjef Eva Hildrum, 49 år, Frogn
Avdelingsdirektør Jørn Ringlund, 46 år, Oslo
Avdelingsdirektør Kjell Rosanoff, 42 år, Oslo
Spesialrådgiver Tormod Rødsten, 52 år, Oslo

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse