Annonse


Kaos rundt nettselskap

Internet Norge har siden starten i 1995 leid linjer hos Telia, men har hatt kontinuerlige betalingsproblemer, slik Dagens Telecom skrev i slutten av september. Ansatte har sluttet, Telia har stengt linjene, Telenor har stengt linjene, hardware-leverandørene har stengt døra, og mange abonnenter har takket nei.

Krig og stengte linjer
I sommer inngikk Telia og Internet Norge en gjeldssaneringsavtale, mot av Telia overtok kundene. Deretter begynte partene å slåss om innholdet av avtalen.

I august kuttet Telia linjene. Powertech overtok, og leverer fortsatt aksessen. Nå har Telenor Nextel «kjøpt» Internet Norges 2500 privatkunder som Telia ville overta.

Trivelig driftsstans?
Internet Norge kaller seg ”Norges triveligste Internett-leverandør”, men deres forretningsforbindelser vil neppe skrive under på denne påstanden.

Annonse


Kundene har gjennomlevd mange feilmeldinger av typen «ustabil» og «ute av drift», og telefonen har vært stengt. Mange mener at firmaets største aktivum, er det unike firmanavnet.

Kjøpte fotofirma
Jan Midtskogen, en mann med turbulent fortid, overtok i 1994 fotofirmaet Internet AS.

– Firmaet drev internasjonalt og innehaveren het Nettinger til etternavn, fortalte Midtskogen da han ble intervjuet av Computerworld høsten 1995. Midtskogen kjøpte firmaet for 20 000 kr, og fikk enerett på et meget attraktivt firmanavn.

Internet Norge var opptatt
Til daglig omtalte Midtskogen firmaet som Internet Norge, men fikk avslag da han forsøkte å registrere firmanavnet Internet Norge AS:

– Navnet var opptatt av Internet Norge AS i Totengata i Oslo, sier underdirektør Georg Nervik i Næringsavdelingen hos Foretaksregistret i Brønnøysund til Dagens Telecom.

Internet Norge – et forbudt navn
Midtskogen klaget på at de to firmanavnene var altfor like. Nærings- og Energidepartementet som behandlet saken, mislikte navn som kunne tolkes som om firmaet eide internettet i Norge.

Departementet forbød firmanavnet Internet Norge AS. Dermed ble aksjeselskapet i Totengata oppløst i september 1996. Midtskogen fikk ikke medhold i sin klage om navnelikhet.

En glipp i Brønnøysund
21. juni 1997 greide Jan Midtskogen likevel å registrere firmanavnet Internet Norge AS i Brønnøysund. – Det kan sier mye om vedtaket, men det ble i hvert fall gjort, sier underdirektør Georg Nervik hos Foretaksregistret, som ikke vil utdype saken.

Total navneforvirring
Etter sommerferien bestemte Midtskogen seg for å ta tilbake det gamle navnet igjen. Den 25. september fikk firmaet navnet Internet AS.

Jan Midtskogens nettsider bærer imidlertid fortsatt både navnene Internet Norge og Internet Norge AS. Det virkelige firmanavnet er godt skjult.

Kongsvinger neste?
Til tross for at firmaet bare har hett Internett Norge AS i to måneder, har Jan Midtskogen konsekvent brukt dette navnet. Han var selv bekymret for navneforvirringen, mens Internet Norge AS i Totengata fortsatt eksisterte.

I januar 1996 opprettet imidlertid Midtskogen firmaet Internet Norge Kongsvinger AS. Også her er han styreformann.