Annonse


Telenor sentraliserer i nord

Det er ikke bare i Telenor Privat det omorganiseres. I Nord-Norge skjer det en styrking av staben i de tre største byene, på bekostning av en mer desentralisert organisasjon. Den store taperen i spillet om arbeidsplasser er Lødingen.

Større fagmiljø
– En samling av staben i de tre største byene i landsdelen vil bety en styrking av fagmiljøene, sier den nyutnevnte informasjonssjefen i Telenor region nord, Knut Sollied til Dagens Telecom.

– Det er en fordel at vi forbereder oss på økt konkurranse også i Nord-Norge. Samtidig vil omorganiseringen gi rimeligere administrasjon. Vi nærmer oss oppløsning av telemonopolet. Da kan vi ikke sitte på gjerdet å vente. Vi må heller være i forkant av utviklingen, sier han.

Tre sentra
I Harstad vil staben i første omgang utvides med 15 personer. Her vil Kundesenter for privatmarkedet stå for den største styrkingen.

Annonse


Bodø får administrasjonssenteret for Telenor Nett. Også her økes staben med omlag 15 personer.

Tromsø blir tyngdepunktet for Telenor i Nord-Norge. Her har organisasjonen de fleste funksjoner som finnes innen konsernet.