Annonse


Ingen aksjoner i Telenor

– Generelt virker det som at det nå råder en viss usikkerhet blant de ansatte. Mange lurer på om det er dem som blir berørt neste gang, sier hovedtillitsvalgt Berit Kopren i Kommunikasjons- og Teletilsattes Landsforbund (KTTL) til Dagens Telecom.

Samling
– De ansatte samlet seg utenfor Telebygget i Stavanger da nyheten om styrevedtaket ble kjent mandag, men det ser ikke ut til at reaksjonene er like sterke nå som tidligere i høst, sier Kopren.

Både Steinkjer og Førde trodde de skulle bli selvstendige enheter i den nye organisasjonen. Nå blir de «filialer» under henholdsvis Kristiansund og Bergen. Kopren opplyser at dette er med på å skape usikkerhet hos de ansatte. De er usikre på om disse arbeidsplassene vil bestå på lang sikt.

Må sees under ett
Tele og Data-forbundet (TD) støtter KTTLs standpunkt mot måten omstruktureringen i Telenor Privat har skjedd på:

– Vi reagerer ikke positivt på dette. TD ønsker å se konsernet i sammenheng ved omstruktureringer, ikke slik som nå hvor administrasjonen tar for seg en enhet om gangen, sier forbundsleder Tore Gulbrandsen i TD til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse