Annonse


Data på hjernen

Det er forskere ved University of California i USA som skal ha klart å koble nerveceller i hjernen til en databrikke, for å studere nærmere hvordan nervecellene fungerer når det gjelder innlæring og minne, heter det i den svenske nett-tjenesten Torgets nyhetstjeneste.

Nettverk
På en konferanse for hjerneforskere som ble holdt i New Orleans ble det vist hvordan forskerne hadde koblet en databrikke til et lite nettverk av 16 levende celler i hjernen.

I virkeligheten inneholder en menneskelig hjerne milliarder celler. Men forskerne er likevel fornøyde ettersom den nye teknikken gjorde det mulig å studere de tilkoblete nervecellene i to uker. Tidligere har tilsvarende prosesser bare vært mulig i svært kort tid.

Annonse