Annonse


1.400 IT-milliarder i trafikken

IT-teknologi skal løse Europas trafikkproblemer. På den fjerde verdenskongressen for intelligente transportsystemer i Berlin kom det blant annet frem at EU tar sikte på å bruke 1.400 milliarder kroner på intelligente transportsystemer, skriver Aftenposten.

Bedre utnyttelse
Pengene skal brukes på navigasjonssystemer, for biler, veiprisingsystemer og systemer for bedre utnyttelse av lastebiler. Dessuten skal skiltingen langs hovedveiene bli en helt annen ved at den baseres på løpende informasjon om køer og ulykker.

Trafikksikkerhet
Systemene skal også redusere forurensningene og ikke minst øke sikkerheten. Årlig drepes 45.000 mennesker i trafikken i EU. Håpet er å kunne halvere dette tallet gjennom bruk av moderne teknologi.

Norge deltok med 12 representanter på kongressen, som samlet 4.000 personer fra 40 land.