Telenos-spark

Annonse


Telenor halverer kundeservice

Telenos-sparkTelenor Privats kundeservice og feilmottak skal drives fra færre enheter. Antall kundeservice-enheter reduseres fra 17 til ni, mens feilmottak skal drives fra fire istedenfor dagens åtte steder. Antall ansatte som blir berørt er omlag 200. Endringene vil bli gjennomført neste år.

Flyttetilbud
– Ansatte vil få tilbud om å flytte med arbeidet til de stedene hvor virksomheten skal bestå, sier informasjonssjef Elisabeth Gjølme i Telenor Privat til Dagens Telecom.

Sluttpakker
– Ellers vil vi så langt råd er hjelpe de berørte med jobb lokalt, men andre steder i konsernet. I tillegg vil vi tilby sluttpakker og studiepakker på steder der det ikke finnes jobbmulighet.

Gjølme kan ikke garantere alle nytt arbeid, men understreker at Telenor vil gjøre alt for å finne alternative jobbmuligheter

Annonse
Hardere kompetansekrav
Økende konkurranse er hovedgrunnen bak omstruktureringen.

– Vi jobber i en bransje som blir stadig mer kompleks. Ved å samle de ansatte på færre og større enheter, blir det mer hensiktmessig å holde dem faglig oppdatert, sier Gjølme.

Vil spare 100 millioner årlig
Sammen med reduserte adiministrasjonskostnader, regner telenor med å spare opptil 100 millioner kroner årlig ved å innføre færre og større enheter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse