Tunnel1

Annonse


Simulert sikkerhet i ny tunnell

Tunnel1Firmaet Autosim i Tromsø er eksperter på kjøresimulatorer. Bedriften holder i disse dager på med å simulere en kjøretur gjennom det som skal bli Lærdalstunnellen.

Lærdalstunnellen blir 25 km lang. Detts gjør den til verdens lengste biltunnell.

Bedre trafikksikkerhet
– Visualisering av tunnellen gjør at miljøet i tunnellen kan «kjøres» av testbrukere, sier daglig leder Martin Hansen i Autosim til Dagens Telecom.

Testes av spesialister
Psykologer på Sintef som er spesialister på persepsjon skal seinere teste hvordan publikum reagerer på ulik fargebruk og forsøk på oppstykking av tunnellen.

Annonse


– Så lange tunneller kan lett føre til at sjåførene blir mindre aktpågivende mens de kjører. Andre får klaustrofobi og blir av den grunn dårligere sjåfører, sier Hansen.

Effektbruk
Den simulerte kjøreturen gjør det blant annet mulig å teste hvordan ulik belysning, bruk av flere farger og malerier i innebygde åpne rom kan brukes for å stykke opp monotonien som førerne ellers utsettes for.

Landskapsmalerier
I tunnellen skal det skytes ut fire store haller. Dagens Telecoms fikk se hvordan en av hallene på flere hundre kvadratmeter så ut etter at den var malt som et enormt landskap.

– Tunnellprosjektet koster mye. Utgiftene til simuleringsmodellen blir bagatellmessige i forhold til hovedprosjektet, sier Martin Hansen.